شهروند مجازی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ شهروند مجازی
آرشیو وبلاگ
      علم سیاست ()
ديباچه نویسنده: شهروند مجازی - ۱۳۸۱/۱٠/۱٩

بسمه تعالی
صفحاتی كه از اين پس در اين و بلاك پيش رو خواهيد داشت مجموعه بحثها و جزوه‏های مربوط به مقطع كارشناسی رشته علوم سياسی است كه به روش معمول و متداول در دانشگاههای ايران تدريس مي‏شود.
جزوه‏ها و نوشتجات آتی، برگرفته از جزوات درسی بهترين اساتيد مطرح در اين رشته مي‏باشد كه اكثراً جز طراحان سؤال كارشناسی ارشد مي‏باشند.

در اين وبلاك سعی بر آن است كه هر عنوان درسی كه مطرح مي‏شود تا پايان مباحث مربوط به آن به طور پياپی مطرح شود، مثلاً درس مبانی علم سياست كه آغاز شد تا پايان مباحث مربوط به اين درس صفحات اختصاصی به اين درس خواهند داشت كه اگر همت كافی به خرج دهم در حداكثر 20شماره مباحث مربوط به آن در اين صفحات گنجانده خواهد شد.

اين روش به دانشجويان و علاقمندان كمك خواهد كرد كه مطالب مورد نياز را به ترتيب از بين صفحات و يا آرشيو پيدا نمايند.
لازم به توضيح است كه مباحث درسی اين وبلاك، از بين دروس اختصاصی رشته علوم سياسی می‏باشد و به دروس عمومی مشترك با ساير رشته ها پرداخته نخواهد شد. از بين دروس اختياری نيز به درسهائی كه معمولاً تدريس آنها در دانشگاهها متداول است مطرح خواهند شد.


مباحثی كه به ترتيب مطرح مي‏شود به شرح ذيل است:
-1مبانی علم سياست
-2مبانی انديشه‏های سياسی در اسلام
-3روش تحقيق در علوم سياسی (الف)
-4روش تحقيق در علوم سياسی(ب)
-5نظام سياسی دولت در اسلام
-6ديپلماسی و رفتار سياسی در اسلام
-7انديشه‏های سياسی در اسلام و ايران
-8جنبشهای اسلامي معاصر
-9تاريخ انديشه‏های سياسی در غرب (الف) قبل از افلاطون تا قرن بيستم.
-10تاريخ انديشه‏های سياسی در غرب (ب) قبل از افلاطون تا قرن بيستم.
-11انديشه‏های سياسی در قرن بيستم
-12تحولات سياسی و اجتماعی ايران (الف)
-13تحولات سياسی و اجتماعی ايران (ب)
-14انقلاب اسلامی ايران
-15روابط خارجی ايران از 1320تا 1357
-16اصول روابط بين المللی (الف)
-17اصول روابط بين المللی (ب)
-18سازمانهاي بين المللی
-19تاريخ روابط بين الملل 1871 - 1945
-20فن ديپلماسی و آداب كنسولی
-21سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران
-22مسائل سياسی و اقتصادی نفت در ايران
-23خليج فارس و مسائل آن
-24مسائل سياسی و اقتصادی جهان سوم
-25تئوريهای انقلاب
-26جامعه‏شناسی سياسی
-27نوسازی و درگونی سياسی
-28شناخت، ماهيت و عملكرد امپرياليسم
-29سياست خارجی قدرتهای بزرگ
-30مسائل نظامی و استراتژيك معاصر
-31تاريخ تحول دولت در اسلام
-32حقوق اساسی كليات
-33حقوق اسلاسی جمهوری اسلامی ايران
-34حقوق بين الملل اسلامی
-35حقوق اداری
-36حقوق بين الملل عمومی (۱)
-37حقوق بين الملل عمومی(۲)
-38حقوق بين الملل خصوصی
-39انقلابهای جهان (اختياری)
-40سياست و حكومت در آمريكا (اختياری)
-41جغرافيای سياسی تأكيد بر جهان اسلام (اختياری)
-42روانشناسی اجتماعی (اختياری)
-43فلسفه سياسي (تك درس اختياري)  نظرات ()
مطالب اخیر دعوت به همکاری ديباچه
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من   اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب